Åtta ansökningar inkomna i senaste utlysningsperioden

I fredags stängdes höstens utlysning. Då hade det kommit in åtta ansökningar om stöd till projekt.

Dessa projekt har lämnat in ansökan:
-Fokus fred – 300 årsmarkering av karolinernas fälttåg
-Skoglig anpassning för ett ändrat klimat Midt-svensk/norsk interregional inkubatortjeneste
-VM-rally över gränsen
-GRENSEVILT – Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning
-Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen
-TROJAM-3DC Trøndelag-Jämtland 3D Center
-eTeam för välfärdstekonologi

Ansökningarna fördelade sig ganska jämnt över våra insatsområden, med två ansökningar inom vardera Innovativa miljöer, Små och medelstora företag, Natur och Kulturarv och Sysselsättning. Tyvärr fick vi inte in någon ansökan i insatsområdet Hållbara transporter.

Anspråket på stödmedel i denna utlysningsomgång var totalt 2 753 132 EURO.

Hittills har vi förbrukat 61% av budgeten. 78 projekt är igångsatta, varav 25 är förstudier.

Vad händer nu? Nu sker en beredning av projekten inför styrkommittémötena som sker i slutet av november. Styrkommittéerna prioriterar projekten.

Nästa utlysning Nästa utlysningsperiod är mellan den 15 januari till den 15 februari.
Välkommen att kontakta sekretariatet om du funderar på att söka i Sverige-Norge programmet.