Aktivitetsindikatorer

Projekthandbok

Aktivitetsindikatorer

Prosjekt som får støtte fra Interreg Sverige-Norge skal ha aktiviteter som samsvarer med programmets spesifikke mål og som oppfyller programmets indikatorer.

Hvert innsatsområde har ett eller to spesifikke mål og flere aktivitetsindikatorer som måler hvordan prosjektet bidrar til å nå målene. Prosjektet skal i søknaden angi forventet resultat for de aktuelle indikatorene og i hver delrapport/lägesrapport skal dette følges opp.

Att tänka på när värden ska anges för aktivitetsindikatorerna:

  • Ange ett värde som ni tror att kan uppnås under projekttiden
  • Var realistisk och ta hänsyn till projektets inriktning, omfattning och projektlängd

Kommentarer till indikatorerna

  • hur ni har resonerat och räknat för att komma fram till målvärdena.
  • hur ni löpande ska samla in och följa upp värdeutvecklingen på aktivitetsindikatorerna
  • om ni vill arbeta med egna mått kan ni med fördel ange dem och deras målvärden

Förstudier och aktivitetsindikatorer

Vid en förstudie anges värdet ”0” på samtliga aktivitetsindikatorer och texten ”Ej aktuellt” i fältet för kommentarer. Alternativt att projektet anger egna mått som de har för avsikt att följa upp under förstudien

Kommentar till beteckning för indikatorerna

Indikatorer som börjar med CO är Common indicators, definierade av Europeiska kommissionen och gemensamma för alla program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Egna indikatorer är specifika för Interreg Sverige-Norge programmet.

 

Resultatindikatorer

Resultatindikatorerna mäts på programnivå. Denna uppföljning görs av programorganisationen. Projektets val av insatsområde och specifikt mål blir till underlag för att bidra till att uppnå målet för att nå de i programmet angivna resultatindikatorerna.