Gränslöst Samarbete kontaktpersoner

Gränslöst Samarbete

Det norska sekretariatet och den förvaltande organisationen finns på Viken fylkeskommune. Det svenska sekretariatet ligger i Östersund på Länsstyrelsen Jämtlands län. Kontaktpersoner för information om programmet finns även på Västra Götalandsregionen

Länsstyrelsen Jämtlands län
Interreg-sekretariatet
Residensgränd 7
SE 831 86 ÖSTERSUND

Tel +46 10 225 30 00

Viken fylkeskommune
Interreg-sekretariat
Postb. 220
NO 1702 SARPSBORG

Tel +47 69 11 70 00