Hur ansöker jag?

Projekthandbok

Hur ansöker jag?

När det är dags att ansöka om finansiering till ert projekt ska ni använda er av webbtjänsten Min Ansökan på svensk sida, som ni når via www.minansokan.se. Där skapar ni ett konto med användarnamn och lösenord. Tilsvarende skal den norske prosjekteieren fylle i en web-basert søknad via www.regionalforvaltning.no.

En ansökan ska vara komplett och innehålla samtliga dokument som efterfrågas för att kunna handläggas. Mallar för de obligatoriska dokumenten finns på Interreg Sverige-Norge programmets webbplats, under rubriken Ansöka – Blanketter & mallar.

Med komplett ansökan avses:

 • att alla obligatoriska bilagor finns med:
 • Alla medfinansieringsintyg. Observera att den sökande inte behöver utfärda något medfinansieringsintyg för egen del. Den egna finansieringen intygas med själva ansökan.
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjettmodell (detaljert kostnads- og finansieringsplan)
 • Partnerskapsliste

I tillegg kommer for svensk side:

 • Intyg firmatecknare
 • Missiv signerat av firmatecknare
 • Kopia av registreringsbevis (om sökande är företag, förening eller stiftelse)
 • Bokslut/verksamhetsberättelse för de senaste två åren (om sökande är företag, förening eller stiftelse)
 • Intyg om försumbart stöd
 • Kontobevis med uppgifter om BIC/SWIFT och IBAN-nummer, som styrker att anmält konto tillhör projektägaren

En ansökan som inte är komplett kommer att avslås.

Projektets startdato / retroaktivitet

Ett projekt kan tidigast starta den dag då den senast insända versionen av den svenska eller norska web-ansökan kommer in till Länsstyrelsen Jämtlands län och aktuellt norskt sekretariat. Projektet kan starta på egen risk från detta datum innan beslut är fattat. Godkänd projektperiod framgår av beslutet.

En rekommendation för att få en så lång aktiv projekttid som möjligt är att du väljer startdatum när projektet verkligen kan komma igång med sin verksamhet.