Budget

EU-medel till 47 miljoner euro

IR-midler ca 26 miljoner euro

Totalt  tillsammans med annan svensk och norsk medfinansiering omsluter programmet ca 146 miljoner euro

Fördelning i finansiering mellan Sverige och Norge ca 65% och 35 % vilket innebär att det också blir fördelningen för ett projekt.