Krav på sökande

Projekthandbok

Krav på sökande

Vem kan söka om stöd?

Det ska finnas två sökande parter, en från Sverige och en från Norge.

Den som søker om støtte må være en juridisk person – privat eller offentlig. En juridisk person er en juridisk betegnelse på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person og som opptrer utad som en enhet. En juridisk person har kapasitet til inngå avtaler som om de var en fysisk person. Eksempler på juridiske personer er: Stater, statsinstitusjoner/-bedrifter/-selskaper, kommuner, fylkeskommuner, Virksomheter (selskaper, aksjeselskaper, samvirker), stiftelser mv.

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga och privata. Exempel på offentliga organisationer är universitet och högskolor, forskningsinstitutioner, regioner, kommuner, fylkeskommuner och statliga myndigheter. Exempel på privata aktörer och organisationer är näringslivsorganisationer, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar. Enkeltpersonsforetak og privatpersoner kan ikke søke om støtte.

Observera att det råder speciella regler för kommersiell verksamhet. Huvudregeln är att stöd inte får ges om det riskerar att snedvrida konkurrensförhållandena. Det finns dock undantag från dessa regler som tillämpas i programmet för att möjliggöra företags deltagande. Läs mer om detta under rubriken statsstödsregler i avsnitt Genomföra.

I Sverige söks beloppet i euro (EUR). Även den norska budgeten ska anges i euro i Min ansökan.
I Norge (regionalfortvaltning.no) er all finansiering i norske kroner (NOK).

 

För vad kan du söka?

Du kan söka stöd till projekt inom ett av följande insatsområden:

 • Innovativa miljöer: Projekt som stärker forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Små och medelstora företag: Projekt som främjar små och medelstora företags konkurrenskraft.
 • Natur och kulturarv: Projekt som skyddar miljön och främjar en hållbar användning av resurser.
 • Hållbara transporter: Projekt som främjar hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
 • Sysselsättning: Projekt som främjar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

En utförlig beskrivning för insatsområdena och dess specifika mål finns i Populärversionen av programmet.

 

Hvordan finne prosjektpartner?

Ditt projekt måste ha minst två parter, en från var sida av gränsen i Sverige-Norge programmet. Se till att säkra ett brett partnerskap av aktörer från offentlig verksamhet, näringslivet och föreningslivet som är ändamålsenligt/hensiktsmessig i förhållande till det som är tänkt ska lösas med projektverksamheten.

Interreg Sverige-Norge programmet har informationsmöten och individuella möten inför och under varje utlysning. På hemsidan finns det en möjlighet att lägga ut att ni söker en partner inom ett visst verksamhetsområde. Du kan också ta kontakt med interregsekretariatet angående partnersök. Men det viktigaste arbetet gör ni själva genom att presentera er projektidé i olika sammanhang där ni ser att intressenter för er projektidé kan finnas. Bruk gjerne tosiders-sammendraget i møte med aktuelle partnere.

Det er viktigt att komma ihåg är att ett Interreg-projekt är ett gemensamt projekt mellan länderna. Det ska finnas en norsk og svenk prosjekteier som i fellesskap skal gjennomføre prosjektet, men som hver for seg har eget ansvar for prosjektets budsjett og finansiering.

Tänk på att det kan ta tid att finna nya parter och att enas kring innehållet.

 

Projektägare/sökande och medsökande

På svensk sida kan ett projekt förutom projektägaren/sökande ha en eller flera medsökande. Det innebär:

 1. Den sökande får rollen som Lead partner. Medsökande ska registreras under fliken Medsökande i Min Ansökan.
 2. Projektets budget blir en sammanslagning av minst två budgetar (sökandes plus medsökandes).
 3. Den medsökande har samma krav på bokföring och redovisning av projektets kostnader som den sökande.
 4. Sökande har ansvaret för att projektets kostnader sammanställs till en gemensam ansökan om utbetalning för sökande och medsökande.
 5. Stödet betalas ut till sökande som därefter betalar den/de medsökande
 6. Obs! Den medsökande kan enbart delta med kontant medfinansiering i projektet och ska skicka in ett medfinansieringsintyg till Interregsekretariatet om så är aktuellt.( Läs mer om detta under rubriken medfinansiering i avsnitt Ansöka).

 

Fra hvilket geografisk område kan det søkes om støtte?

Programområdet är indelat i tre delområden. Ett projekt kan bedrivas inom ett eller flera av dessa delområden.

 • Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Nord- og Sør-Trøndelag fylke i Norge.
 • Inre Skandinavien som består av Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge inngår Hedmark, Østfold og Akershus fylke.
  I Østfold fylke inngår kommunene Askim, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog, Aremark, Hobøl og Spydeberg.
  I Akershus fylke inngår kommunene Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Raelingen, Fet, Sørum og Aurskog-Høland.
 • Gränslöst Samarbete som består av Västra Götalands län i Sverige samt Østfold og Akershus fylke i Norge.
  I Västra Götalands län ingår kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Orust, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda, Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Dals-Ed.
  I Østfold fylke inngår kommunene Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Våler og Rakkestad. I Akershus fylke inngår kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk.

Aktiviteter og partnere kan pågå og være plassert utanför programområdet under förutsättning att insatsen gynnar programområdet. På programnivå kan inntil 20 % av midlene brukes utenfor programgeografien.

Ett projekt kan aldrig endast bedriva aktiviteter utanför programområdet.

 

Programmets språk

I programmet använda svenska eller norska som programspråk. Skriv din ansökan på något av dessa språk. Gärna på båda språken. En ansökan skriven på engelska är inte godkänd.

När du skriver din ansökan: Tänk på att inte använda branschspecifika förkortningar, utan att förklara dessa första gången.