Grenseregional merverdi

Projekthandbok

Grenseregional merverdi

Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med bestående effekter. Projekten ska bidra till målen inom något av programmets fem insatsområden.

Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat. Nedan visas en modell över definitioner av gränsöverskridande mervärde. Modellen är framtagen av Kontigo AB (2012).

Den första nivån handlar om att lära känna varandra och varandras verksamhet. I nästa nivå handlar det om att lära av varandras kunskap och i den tredje och sista nivån handlar det om att lösa gemensamma problem och att lära tillsammans. Om projektet lyckas nå den andra eller den tredje nivån är sannolikheten stor att projektet når de resultat som satts upp och att samarbetet eller målet med samarbetet lever kvar även efter projektets slut. Det är därför viktigt att ni i projektet redan i planeringsfasen funderar på var i modellen ni befinner er och hur ni avser att ta er vidare till nästa nivå.

Det är också bra om ni under planeringen tänker på hur ni kan nyttja gränsen mellan er. Bilden ovan visar olika alternativ på detta. Var tydliga inom projektet hur ni ska arbeta med gränserna så att alla parter får samma bild över ert samarbete. Om inte detta görs finns det en risk att projektet istället till exempel drivs som två parallella projekt i var sitt land.

Den grunnleggende forutsetningen for et interregprosjekt er at prosjektet tar tak i felles utfordringer over grensen. En ansökan om stöd från Interreg ska utgå från gemensamt identifierade problem eller  behov. En fråga att ställa sig är: Hvorfor skal problemet løses på tvers av grensen? Vad är det gränsöverskridande mervärdet med att lösa problemet eller behovet genom ett samarbete mellan Sverige och Norge?