Kommunikation

Projekthandbok

Kommunikation

Projektet ska rapportera de resultat man uppnår. Hur detta ska göras bestämmer varje projekt själv i sin kommunikationsstrategi.

I allt ni gör och i alla produkter som framställs, där projektstöd från programmet kommer att användas, ska ni tydligt visa var stödet kommer från.

Projektet ska under hela projektperioden tydligt informera om att projektet finansieras av vårt program. Det kan t.ex. vara i sammanhang där man deltar på mässor, gör egna trycksaker, lägger upp filmer, talar med media osv. I alla texter som produceras ska programmets logotyp användas.

Glöm inte bort att spara materialet även efter projektet slut. Detta gäller även filmer och webbplatser.

Affisch/Plakat

Alla som bedriver ett projekt ska sätta upp Affischer i format A3 vid entrén till kontor och andra platser där projektet bedrivs.

Här till höger hittar ni en mall för ert insatsområde. Ladda ner mallen och redigera enligt instruktionerna.

Affischerna är gemensamma för Sverige och Norge. Ni driver ett projekt tillsammans.

Det som måste finnas på affischen är:

 • Projektets namn Det namn ni skrev in i ansökan
 • Insatsområde Det område som ni har sökt stöd inom
 • Svensk projektägare
 • Norsk prosjekteier
 • EU-stöd Anges enbart i Euro)
 • Statlige IR-midler Anges i Euro först, därefter i NOK inom parentes
 • Totalbudget (anges bara i Euro)
 • Projekttid
 • Kontaktperson (ange flera personer, både svenska och norska, men glöm inte att ange ett sätt som man kan kontakta dem på: mail eller telefon.

Det som gärna får finnas på affischen är:

 • En egen bild som speglar ert projekt. Annars använd den förvalda.
 • Pilar som markerar var på kartan ni har era arbetsplatser
 • Webbadress/Hjemmeside till projektet, facebook-konto, instagram-konto m.m

Om man önskar lägga till logotyper från andra bidragsgivare, så kan man lägga till dem nederst.

Webbplats

Om projektet har en egen hemsida är det viktigt att logotypen är väl synlig utan att besökaren behöver skrolla.

Ladda ner mallar

Sysselsättning »
Hållbara transporter »
Innovativa miljöer »
Natur och kulturarv »
Små och medelstora företag »

OBS! Tänk på att ladda hem den mall för det insatsområde ert projekt tillhör.

Logotype

Stödmottagaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det görs genom att logotypen för Interreg-Sverige-Norge används i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet. Det gäller exempelvis hemsidor, broschyrer, inbjudningar, reklam-material, rapporter och liknande.

Under Kontakt/bilder&logotyper kan du enkelt ladda ner godkänd logotype i flera olika format. Observera att en ny logotyp utkom april 2016.

Logon ska ha minimum samma höjd som andra loggor och en minimumbredd på 38,1 mm. Logon ska alltid vare tydlig och passande i förhållande till produktens storlek.

Ni får inte förvränga, sträcka ut eller ändra logotypens format på något sätt. Beskär inte logotypen så att delar av den försvinner.
Rotera inte logotypen.
Separera inte flaggan från resten av logotypen.
Ni får inte heller ändra storleken på de olika elementen i logotypen.
Skapa inte en linje eller ram runt logotypen.

Observera att medel inte kommer att betalas ut alternativt att utbetalningen reduceras om projektet inte följer anvisningarna.