Utbildningsmateriel

Utbildning i ekonomi och kommunikation

Inom tre månader efter att ett projekt fått ett positivt beslut om stöd erbjuder Interreg Sverige-Norge en utbildning.

Utbildningen handlar om ekonomi och redovisning samt vilka skyldigheter projektet har när det gäller att kommunicera sitt projekt och projektresultat till sin målgrupp och alla andra skattebetalare.

På den här sidan har vi samlat materiel i form av det PowerPoint/bildspel och manualer som presenteras på utbildningen.

En föreläsning om ekonomi och redovisning för den svenska sidan har också filmats i sju korta filmer.

Den här sidan ersätter inte deltagande i en sådan utbildning. Programmet ser gärna att både projektledare, ekonomer och övriga projektmedarbetare som kan beröras från både norsk och svensk sida går utbildningen.

Gemensamt PowerPoint-materiel för både norsk och svensk sida

Bildspelet tar upp sekretariatets roll, beslutet/tilsagnet, rapportering samt kommunikation.

Ansökan om IR-midler och EU-stöd görs separat från norsk respektive svensk sida

Norskt bildspel för ekonomi och redovisning, del I och del II

Norsk manual till regionalforvaltning.no

Svenskt bildspel för ekonomi och redovisning

Svensk manual till Min Ansökan

Filmad föreläsning om svensk ekonomi uppdelad i 7 filmer, innehållet är beskrivet under filmen när du klickat in dig på länken till Youtube.

1 Roller och Ansvar, 05:54 min

2a Stödberättigande kostnader, 08:01 min

2b Stödberättigande kostnader, 06:49 min

3 Upphandling, 07:53 min

4a Ansökan om utbetalning, 07:54 min

4b Ansökan om utbetalning, 04:47 min

5 Smått och gott, 03:46 min