Ledamöter Styrkommittéer och Övervakningskommittén

Övervakningskommittén

Carl Johan Klint Näringsdepartementet, ordförande
Jens Fuchs Länsstyrelsen Jämtlands län
Hans Backlund Region Västernorrland
Serena Bonato Tillväxtverket
Leif Pettersson Region Dalarna
Anders Magnusson Region Jämtland Härjedalen
Tomas Riste Region Värmland
Tina Ehn Västra Götalandsregionen
Anna Tyrén Coompanion
Iver Grotting Prestkvern Komunal- og modernisieringsdepartementet
Sjur Strand Innlandet fylkeskommune
Anne Kathrine Fossum Fylkesmannen i Hedmark
Vakant Trøndelag fylkeskommune
Tord Lien NHO Trøndelag
Kari Anita Furunes Trøndelag fylkeskommuneLiv Gustavson Viken Fylkeskommune
Trine Kopstad Berentsen Kunnskapsbyen Lillestrøm
Roger Ryberg Viken Fylkeskommune

Ersättare/Vara Övervakningskommittén

Maria Eriksson Näringsdepartementet
Susanna Löfgren Länsstyrelsen Jämtlands län
Bo Grafström Region Västernorrland
Agneta Johansson Tillväxtverket
Maja Gilbert Wetholm Region Dalarna
Eva Hellstrand Region Jämtland Härjedalen
Stina Höök Region Värmland
Paul Åkerlund Västra Götalandsregionen
Pelle Persson Coompanion
Gerd Slinning Komunal- og modernisieringsdepartementet
Olav Røssum Innlandet fylkeskommune
Knut Anders Fossum Fylkesmannen i Hedmark
Bjørn Iversen Trøndelag fylkeskommune
Kristian Tangen LO Trøndelag
Henrik Kierulf Trøndelag fylkeskommune
Roar Lund Viken Fylkeskommune
Torstein Leiro Kunnskapsbyen Lillestrøm
Rune Fredriksen Viken Fylkeskommune
Hanne Lerche Raadal Østfoldforskning AS

Styrkommitté Gränslöst samarbete

Henrik Sundström Västra Götalandsregionen, ordf. 2020
Per Eriksson Västra Götalandsregionen
Vakant, Fyrbodals kommunalförbund
Lotta Forslind Coompanion Fyrbodal
Vakant, LO, IF Metall
Ingela Skärström Företagarna
Rene Rafshol Råde kommune
Linda Engsmyr Sarpsborg kommune
Simen Nord Viken Fylkeskommune
Kirsti Kierulf Viken Fylkeskommune
Cecilie Agnalt Viken Fylkeskommune
Nikki Schei Viken Fylkeskommune

Ersättare/Vara GS

Åsa Karlsson Västra Götalandsregionen
Tony Johansson Västra Götalandsregionen
Vakant, Fyrbodals kommunalförbund
Camilla Olsson Coompanion Fyrbodal
Vakant, LO, Handels
Mikael Erlandsson Företagarna
Nils Eirik Jevne Viken Fylkeskommune
Leif Eriksen Viken Fylkeskommune
Ann May Noomi Martinsen Viken Fylkeskommune
Terje Turøy Viken Fylkeskommune

Styrkommitté Inre Skandinavien

Kurt Podgorski Region Dalarna, ordförande 2021
Claes Pettersson Region Värmland
Ann-Katrin Järåsen Region Värmland
Johanna Larsson Region Värmland
Maja Gilbert Westholm Region Dalarna
Per-Anders Westhed Region Dalarna
Per-Gunnar Sveen Innlandet fylkeskommune
Anne-Marte Kolbjørnshus Innlandet fylkeskommune
Helge Thomassen Innlandet fylkeskommune
Finn Erik Blakstad Viken Fylkeskommune
Lars Pedersen Due Viken Fylkeskommune
Annette Raakil Viken Fylkeskommune, viseordf 2021

Ersättare/Vara INS

Irene Homman Region Dalarna
Daniel Schützer Region Värmland
Monica Gundahl Region Värmland
Johanna Söderberg Region Värmland
Niklas Henriksson Region Dalarna
Mikael Rosén Region Dalarna
Anne Elisabeth Thoresen Innlandet fylkeskommune
Jesper Nohr Innlandet fylkeskommune
Bjørnar Tollan Jordet Innlandet fylkeskommune
Gretha Thuen Viken Fylkeskommune
Nikki Schei Viken Fylkeskommune
Håkon Tolsby Viken Fylkeskommune

Styrkommitté Nordens Gröna Bälte

Anders Magnusson Region Jämtland Härjedalen
Catarina Espmark Region Jämtland Härjedalen
Jörgen Larsson Region Jämtland Härjedalen
Hans Backlund Region Västernorrland, vice ordförande 2020
Daniel Gustafsson Länsstyrelsen Västernorrland
Åke Nylén Ånge kommun
Marit Bjerkås Trøndelag fylkeskommune
Inger Marit Eira-Åhren Trøndelag fylkeskommune
Tore Bjørkli Fylkesmannen i Trøndelag
Kari Anita Furunes Trøndelag fylkeskommune
Henrik Kierulf Trøndelag fylkeskommune
Ole Gunnar Kjøsnes KS Trøndelag

Ersättare/Vara NGB

Robert Uitto Region Jämtland Härjedalen
Eva Hellstrand Region Jämtland Härjedalen
Jenny Persson Region Jämtland Härjedalen
Mattias Rösberg Region Västernorrland
Jenny Lindgren Länsstyrelsen Västernorrland
Hans Forsberg Sundsvalls kommun
May Britt Lagesen Trøndelag fylkeskommune
Tomas Iver Hallem Trøndelag fylkeskommune
Jan Olav Veie Fylkesmannen i Trøndelag
Rakel Skårslette Trondal Trøndelag fylkeskommune
Jan Grønningen Trøndelag fylkeskommune
Marit Moe KS Trøndelag