Avsluta

Projekthandbok

Avsluta

Når prosjektet er avsluttet er det viktig å få frem prosjektets leveranser, resultat og forventede effekter. Dette skal komme tydelig frem i prosjektets sluttrapport. Her skal prosjektet oppsummere og gi uttrykk for hvilke resultat som er skapt og hvilke effekter som forventes å oppstå etter et langt prosjektarbeid, og hvordan disse blir ivaretatt og implementert i prosjektpartnerskapet.

Ett kriterium för ett interregprojekt är att det skapas förutsättningar för att projektet och dess resultat lever vidare även efter projektavslutning för att uppnå bestående resultat. Projektet ska vara långsiktigt hållbart så att projektets effekter kan bestå och vara till nytta för regionen efter att programstödet har upphört.