Blanketter & mallar

Blanketter & mallar

Ansökan är till största del vara webbaserad men här kommer du att hitta kompletterade blanketter och mallar.

Inför ansökan

Innan du skickar in din ansökan kan det vara en bra idé att fylla i detta dokument. Skicka gärna detta dokument till sekretariatet, för att få feedback på din projektidé.

Formulär för ”to-sides” sammendrag.

Ansökan Interreg Sverige Norge 2014-2020

Ansökan görs i Min ansökan i Sverige

Manual till Min ansökan

I Norge utarbeides søknaden i regionalforvaltning.no

Projekthandbok Projekthandboken i Pdf-format

Checklista till sökande att gå igenom innan ansökan skickas in till ”Min ansökan”

Sjekkliste å gå gjennom før søknaden sendes inn i Regionalforvaltning.no

Norsk budsjettmodell

Budsjettmodell norsk side

Svensk budgetmall

Budgetmall svensk sida

Aktiviteter-Utlandsresor Mallen används för aktiviteter och resor utanför Sverige och Norge

Medfinanasieringsintyg

Mall medfinansieringsintyg för svensk sida

Mall medfinansieringsintyg medsökande svensk sida

Mal medfinansieringsbevis for norsk side

Intyg om statsstöd

Om privata aktörer (till exempel företag och ekonomiska föreningar) deltar i projektet är det stödmottagarens ansvar att kunna visa om projektet innehåller aktiviteter som innebär statsstöd, och i så fall också kunna redogöra för hur de följer regelverket för undantag. Mer information om statsstöd finns i projekthandboken.

Intyg om försumbart stöd (de minimis)

Avtal

Medsökandesavtal Ett förslag till avtalsmall mellan medsökande och projektägare

Programdokument

Hela programmet för Interreg Sverige-Norge

EU-kommissionens förordning om budgetposter

Lägesrapport

Mall för läges-/delrapport, felles for norsk og svensk sida

Rapportera aktivitetsindikatorer

Lathund Rapportera indikatorer för sökande

Ansökan om utbetalning

Import-mall Importmallen används för att importera utgifter till ” Min ansökan”

Ansökan-om-förskott

Mallar för tidrapporter

Personalkostnadssammanställning för svensk sida

Närvaro-seminarier för svensk sida. Används vid konferenser och seminarier, fungerar som deltagarlista

Tidrapport-privat-finansiering för svensk sida

Tidrapport-timanställda för svensk sida. Används för redovisning av egen personal med timanställning hos projektägare

Tidrapport-offentligt-finansiering för svensk sida

Tidrapport för varierande deltidsanställda för svensk sida. Används för redovisning av egen personal med månadslön som arbetar varierande andel av arbetstiden per månad i projektet

INTYG-deltidstjänst i EU-projekt för svensk sida

Timeregistreringsskjema for norsk side