Beviljade projekt

Beviljade projekt

Projekt

Samtliga projekt och förstudier, som hittills har fått bifall inom Interreg Sverige-Norge 2014-2020 finns på Tillväxtverkets hemsida. Listan uppdateras dagligen.
Du kan själv sortera listan efter insatsområden och andra parametrar. Om du klickar på ett projekt hittar du detaljerad information. Projektbank »