Prosjektets resultat og effekter

Projekthandbok

Prosjektets resultat og effekter

Når prosjektet er avsluttet er det viktig å få frem prosjektets leveranser, resultat og forventede effekter. Dette skal komme tydelig frem i prosjektets sluttrapport. Her skal prosjektet oppsummere og gi uttrykk for hvilke resultat som er skapt og hvilke effekter som forventes å oppstå etter et langt prosjektarbeid, og hvordan disse blir ivaretatt og implementert i prosjektpartnerskapet.

Videre er det viktig å få frem hvordan prosjektets resultater og effekter bidrar til å oppfylle programmets overgripende hensikt/syfte og mål. Hvordan har prosjektet gjennom sitt grensoverskridende samarbeide skapt de beste forutsetningene for en økonomisk sterk region med et atraktivt livsmiljø? ”Programmets ambition är att via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma identifierade utmaningar i gränsregionen och att utnyttja den vilande potentialen, bland annat genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen”. Prosjektet skal også beskrive hvordan det bidrar til EUs strategi ”Europa 2020-strategien”.

Prosjektet skal også nå mål innenfor programmets fem innsatsområder og beskrive disse i sluttrapporten.