Aktuellt

Nyheter

 • Marint Gränsforum Skagerrak avslutat

  26 oktober, 2022

  Projekt Marint Gränsforum Skagerrak är nu avslutat. Projektägare har varit Svinesundskommittén och Viken fylkeskommune. Projektet har hållit på i tre år och har med råge nått sina mål och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nordiska bin – en resurs för framtiden

  18 oktober, 2022

  Honungsbin är en väldigt viktig art både för produktion av honung och vax, men också för de ekosystemtjänster som honungsbin utför genom pollination. Projektet BIstånd till nordiska bin har...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Informera om projektet på rätt sätt

  9 september, 2022

  Har projektet gjort en film, en trycksak eller en populärversion i samband med slutrapporteringen? Det uppskattas! Men kom då ihåg att använda programmets logotyp och att tydligt informera i...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Alla projekt måste vara avslutade sista september!

  31 augusti, 2022

  Eftersom vi avslutar denna programperiod, måste samtliga projekt och förstudier vara avslutade 30 september. Senast den 30 november måste ni ha lämnat er sista ansökan om utbetalning inklusive lägesrapport...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Framtidens bransch – insekter som mat och foder

  29 augusti, 2022

  Insekter som proteinkälla till djurfoder och mat för människor är en expansiv industri i hela världen. Ur ett hållbarhetsperspektiv är insekter också en viktig pusselbit för att effektivt hushålla...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Idéer växer i skogsnätverk

  7 juli, 2022

  Klimatförändringarna påverkar idag skogsbruket genom ökad nederbörd och varmare och osäkrare vintrar. I projektet Skoglig anpassning har man därför arbetat med tre fokusområden: Avverkning på mark med dålig bärighet,...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nu kan laxen leka igen!

  27 juni, 2022

  Laxen i Vänern, Klarälven/Trysilelva är unik så till vida att den utgör en av ett fåtal helt sötvattenslevande och storvuxna laxstammar som finns kvar i världen. Tidigare var laxens...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Material från utbildningen Att skriva slutrapport

  27 januari, 2022

  Våren 2022 hölls en utbildning i hur du skriver en slutrapport. Här hittar du material från dagen: Presentation Inspelning av utbildning Referenslista Nedan följer en sammanfattning över de delar...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Att driva småskaligt och hållbart jordbruk

  16 juni, 2022

  Hur gör man för att driva småskaligt jordbruk, som tar hänsyn till människa, djur, biologisk mångfald och ett landskap som präglats av människan under århundraden? Projektet Biokulturellt arv och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Unik grensekryssing!

  23 maj, 2022

  Dronen som har gjort ei grensekryssing er en del av Interregprojektet Green Flyway.  Droneturen gikk fra Funäsdalen i Sverige til Vauldalen i Norge och er kanskje en av Nord-Europas...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Kan lyden av menneskestemmer redusere antall dyrepåkjørsler på jernbanesporet?

  23 maj, 2022

  Kan lyden av menneskestemmer skremme hjortedyr vekk fra jernbanesporet? Nå skal det testes i praksis med lydutstyr på togene. Vintre med mye snø, lite mat og en stor elgbestand,...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • MECO har brutit ny mark kring innovation i tjänsteekosystem

  4 maj, 2022

  Genom forskning, utbildningsutveckling, branschnära aktiviteter och innovativa arbetsmodeller har MECO bidragit till ett innovationsdrivet musikliv i Inre Skandinavien. En stark och innovationsinriktad musikbransch skapar tillväxt och god livskvalitet för...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • MOOC om territoriellt samarbete

  23 februari, 2022

  I syfte att öka medvetenheten om Interreg och territoriellt samarbete, särskilt gentemot den yngre generationen, lanserar nu EU-kommissionen en MOOC om territoriellt samarbete i alla dess dimensioner. En MOOC...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Optimism bland insektsproducenter inför storskalig produktion

  11 februari, 2022

  Fler ätbara insekter än tidigare har lanserats på både den svenska och norska marknaden, vilket tyder på en optimism bland insektsproducenter i de båda länderna. Detta trots att det...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Kulturturism på kartan

  20 januari, 2022

  0
  Interreg Sverige-Norge