Bilder & logotyper

 

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB

Här hittar du logon för Interreg Sverige-Norge att ladda ner i olika format

Interregs logotyp ska i första hand användas i färg. Den finns tillgänglig som cmyk för 4-färgstryck, pantone för dekorfärgstryck samt rgb för digital användning.

Ideal användning av standard-logotypen i färg är mot en vit bakgrund. Den får även användas mot en ljus bakgrund.

En gråskaleversion finns för användning i enfärgsproduktion.

Den svarta eller den vita logotypen får endast användas om det inte finns någon möjlighet att använda standard-logotypen.

De logtyper som har ändelsen pdf är högupplösta och vektoriserade.

Färg rgb png

Färg rgb pdf

Färg pantone pdf

Färg CMYK pdf

Gråskala png

Gråskala pdf

Svartvit png

Svartvit pdf

Negativ pdf

 

Så använder du logon

Logon för Interreg Sverige-Norge ska finnas på allt material som ni producerar med stöd från programmet. Det gäller exempelvis hemsidor, broschyrer, inbjudningar, reklam-material, rapporter och liknande.

Logon ska ha minimum samma höjd som andra loggor o. Logon ska alltid vara tydlig och passande i förhållande till produktens storlek.

Ni får inte förvränga, sträcka ut eller ändra logotypens format på något sätt. Beskär inte logotypen så att delar av den försvinner. Rotera inte logotypen. Separera inte flaggan från resten av logotypen. Ni får inte heller ändra storleken på de olika elementen i logotypen. Skapa inte en linje eller ram runt logotypen.

Observera att medel inte kommer att betalas ut alternativt att utbetalningen reduceras om projektet inte följer anvisningarna.

Har ni frågor om logon och kommunikation, kan ni kontakta kommunikationsansvarig Maud Nässén på maud.nassen@lansstyrelsen.se eller 010-225 33 67.