Finansiering

Projekthandbok

Finansiering

Ett Interreg-projekt är uppdelat i en svensk budget och en norsk budget. Detta medför även att finansieringen är uppdelad. Den svenska projektägaren ska finansiera sin budget med EU-medel och svensk offentlig och/eller privat medfinansiering. Den norska projektägaren finansierar sin budget med norska statliga IR-midler och norsk offentlig och/eller privat medfinansiering.

Tänk på att ha lång framförhållning när det gäller att ordna medfinansiering. Den bör vara klar innan Interreg-ansökan skickas in. Olika instanser har olika beslutstillfällen.

Det är viktigt att redan på planeringsstadiet känna att projektets totala stöd inte kan fördelas lika mellan de båda länderna. Programmet har IR-medel som motsvarar cirka en tredjedel av programbudgeten och EU-medel som motsvarar två tredjedelar. Det innebär en lägre finansiering från programmet på norsk sida för alla projekt. En högre andel egenandel/medfinansiering är ett sätt att kompensera denna snedvridning i finansieringen. Det innebär att utgångspunkten för varje projekt är att förhållandet mellan sökt belopp på svensk och norsk sida bör vara 65-35. EU-stödet på svensk sida ska vara som lägst 65 % och IR-midler på norsk sida som högst 35 %.

 

Hur mycket stöd finns tillgängligt att söka?

Det finns ca 74 miljoner euro (EU-stöd 48 mill. EUR och IR-midler 26 mill. EUR) att ansöka om ur programmet för perioden 2014-2020 . Dessa medel är fördelade mellan programmets insatsområden enligt följande:

30 %  Innovativa miljöer
35 %  Små och medelstora företag
10 %  Natur och kulturarv
10 %  Hållbara transporter
15 %  Sysselsättning

 

Hjelp i arbeidet med å utvikle prosjektet

Sekretariatet hjälper dig med att validera din projektidé. Tag alltid kontakt med sekretariatet i god tid innan du skickar in din ansökan.

Sekretariatet arrangerar individuella projektmöten vid behov. På dessa möten kan du presentera ditt projekt och ställa frågor. Ta kontakt med sekretariatet så ordnar vi ett individuellt projektmöte.

”To-siders sammendrag”  till hjälp för att förankra projektet

Alla projekt har sitt speciella genomförande och partnerskap vilket ofta gör projekten unika i sitt slag. For å øke sjansene for å lykkes er det viktig å planlegge prosjektet godt samt å formulere tydelige målsetninger.

Till hjälp att formulera ett kort sammandrag av en projektidé har Interreg Sverige-Norge tagit fram ett formulär. På högst två sidor ska man kunna förklara projektidén internt, till potentiella partners och i den första kontakten med sekretariatet, det vill säga innan en formell ansökan skickats in. Hensikten er å gi et sammendrag av nøkkelinformasjon i prosjektet.  Det vil også gi et enkelt grunnlag for videre diskusjon, enten innen egen organisasjon eller med potensielle partnere i prosjektet.

Du hittar formuläret under Blanketter och mallar.