Planera

Projekthandbok

Planera

Prosjekthåndboka for Interreg Sverige-Norge skal veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt.

Interreg er et grenseoverskridende program som skal komplettere øvrig regional- og distriktspolitikk ved å:

  • utnytte og forsterke grenseregionenes samlede ressurser
  • redusere grenseregionenes barriereeffekter
  • utøve felles politisk lederskap, fremme bærekraft og koble sammen små- og mellomstore steder og regioner over grensen

Projekt som är tänkta att finansieras inom Interreg Sverige-Norge programmet ska bidra till EU:s strategi ”Europa 2020”. Kärnan i strategin är smart och hållbar tillväxt för alla för att få fart på medlemsstaternas ekonomier.