Inre Skandinavien kontaktpersoner

Inre Skandinavien

Det norska sekretariatet och den förvaltande organisationen finns på Innlandet fylkeskommune. Det svenska sekretariatet ligger i Östersund på Länsstyrelsen Jämtlands län. Kontaktpersoner för programmet finns även på Region Värmland och Region Dalarna.

Länsstyrelsen Jämtlands län
Interreg-sekretariatet
Residensgränd 7
SE 831 86 ÖSTERSUND
Tel +46 10 225 30 00

Innlandet fylkeskommune

v/ Interreg-sekretariat
Pb. 4404 bedriftssenteret
N-2325 HAMAR
Tel +47 62 54 40 00

Viken fylkeskommune

Interreg-sekretariat
Postb. 220
NO 1702 SARPSBORG
Tel +47 69 11 70 00