Östersjöstrategin

Östersjöstrategin

Vad är EU:s Östersjöstrategi?

EU:s strategi för Östersjöregionen (EU:s Östersjöstrategi) antogs som en av Sveriges prioriteringar under EU-ordförandeskapet 2009. Strategin är en mobilisering av EU:s stöd och resurser för att möta gemensamma utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen.

Strategin har tre övergripande mål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

De åtgärder och projekt som genomförs eller ska genomföras för att uppnå dessa mål listas i en särskild handlingsplan vilken uppdateras kontinuerligt

Vem ska genomföra strategin?

I första hand ligger ansvaret för genomförandet av strategin hos EU:s medlemsstater i regionen, medan EU-kommissionen står för den övergripande strategiska samordningen. Själva genomförandet av projekt och åtgärder för att leverera till strategins mål sker ofta på lokal och regional nivå.

Sedan 2011 har sammanlagt 36 myndigheter och samtliga 21 länsstyrelser fått ett formellt uppdrag av Sveriges regering att aktivt bidra till genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Dessa genomförande parter träffas regelbundet i ett nationellt Östersjönätverk under ledning av Tillväxtverket.

Läs mer på svenska regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/12827/a/140339

Om Östersjöstrategin på EU-Kommissionens webbplats: http://www.balticsea-region-strategy.eu/