Om Interreg

Om Interreg

Programperiod – 2014–2020

Fokus för programperioden 2014-2020 är forskning och innovation, insatser för små och medelstora företag, hållbara transporter, att skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad och att bevara och tillgängliggöra natur- och kulturarv.

Interreg

Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.