Insatsområden

Projekthandbok

Insatsområden

För att kunna göra en ansökan i programmet måste du ange ett insatsområde och ett mål kopplat till insatsområdet. En utförlig beskrivning av insatsområdena och målen hittar du i programdokumentet.

Programmet har følgende innsatsområder for 2014-2020:

 

Innovativa miljöer

Specifikt mål:

Öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga

Läs mer om insatsområdet

 

 

Små och medelstora företag

Inom det här insatsområdet finns det två specifika mål. Projektet måste träffa minst ett av målen.

  1. Ökad konkurrenskraft hos företag
  2. Öka etableringsfrekvensen i programområdet

Läs mer om insatsområdet

 

Natur och kulturarv

Specifikt mål:

Ökad tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus

Läs mer om insatsområdet

Hållbara transporter

Även här finns det två specifika mål, projektet måste träffa minst ett av målen:

  1. Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik
  2. Öka den gränsöverskridande rörligheten med inriktning mot koldioxidsnåla transportsystem

Läs mer om insatsområdet

Sysselsättning

Specifikt mål:

Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden

Läs mer om insatsområdet

 

Som søker er det viktig å sette seg godt inn i programmets innsatsområder. Du kan lese mer om de tematiske innsatsområdene, spesifikke mål, eksempel på tiltak som kan støttes, målgruppe og mulige støttemottagere innen hvert av de 5 temaene. Ansökan görs elektroniskt i två system: Min ansökan och Regionalforvaltning.no, läs mer om dessa under avsnitt Ansöka.