Ansöka

Projekthandbok

Ansöka

I detta avsnitt finns det information om hur ni gör för att ansöka. Klicka på underrubrikerna för ytterligare information.

Innan du skickar in ansökan är det bra att läsa på om programmet och hur du ansöker. Nedan hittar du vår projekthandbok, beskrivning av programmet och annan nyttig information.

TILLGÄNGLIGT STÖD

Information om tillgängligt stöd och löpande ansökningsförfarande.

PROGRAMDOKUMENT

programdokumentet framgår de kriterier som ditt projekt måste uppfylla för att bli godkänt. Läs igenom detta dokument innan du ansöker.

Vill du få en snabb överblick över vad programmet handlar om rekommenderar vi att du läser populärversionen som är en kortfattad variant.

PROJEKTHANDBOK

Projekthandbok

VALUTAKURS

Kommissionens eurokurs

RIKTLINJER FÖR AKTIVITETSINDIKATORER

Aktivitetsindikatorer specifikt för Interreg Sverige-Norge

Riktlinjer för indikatorer – slutlig version Tillväxtverket

CHECKLISTA

Checklista till sökanden att gå igenom innan ansökan skickas in till Min ansökan

ANDRA LÄNKAR OCH MALLAR

Länk till svenska webbansökan www.minansokan.se

Hjälp till att fylla i Min ansökan (svensk projektägare)

Länk till norsk webbansökan regionalforvaltning.no

Veiledning til søknad i Regionalforvaltning.no (norsk prosjekteier)

Övriga mallar hittar du under Ansöka/Blanketter & mallar.