Att tänka på

Projekthandbok

Att tänka på

  • Prosjektets aktiviteter skal være avsluttet senest på prosjektets angitte sluttdato. Planlegg derfor avslutningen i god tid.
  • Sluttrapport og økonomirapport sendes senest 2 måneder etter prosjektets sluttdato, som angitt i tilsagnsbrevet.
  • Sluttrapporten bør utformes slik at en leser, uten kjennskap til virksomheten eller prosjektet, kan få en god forståelse av prosjektets innhold og resultat.
  • Prosjektet skal arkivere all prosjektrelevant informasjon i 7 år.
  • Det er prosjektleder, sammen med ansvarlig på svensk og norsk side, som har det overgripende ansvaret for at prosjektet gjennomføres i henhold til tilsagnet, både for prosjektets økonomi og administrasjon.
  • Planlegg allerede fra starten for at prosjektet skal kunne ”stå på egne bein” etter at støtten fra programmet opphører.

När du startar ett projekt är det viktigt att du också tänker på slutet eftersom det finns ett antal saker du bör beakta.

  • Projektets syfte och mål – hur det skall säkerställas
  • Hur vi kan rapportera om vårt projekt
  • Hur vi ska göra en bra slutredovisning.

Projektperiod och slutredovisning

En slutrapport och en ekonomiredovisning ska vara inlämnade senast två månader efter det slutdatum som är angivet i projektets beslut.

Tillsammans med detta ska även en gemensam kortfattad läges-/delrapport för den sista rapporteringsperioden skickas in. Den ekonomiska rapporten och läges-/delrapporten är beroende av varandra. Läges-/delrapporten utgör underlag för utbetalning och är en redogörelse av projektets verksamhet under sista rapporteringsperioden.

Kostnader som uppstått före slutdatum får tas med i redovisningen om de betalats inom den period ni har på er att sammanställa kostnaderna. Kostnader som uppstått efter projektets slutdatum är inte stödberättigade.

Det är viktigt att komma ihåg att det ska vara en gemensam skriftlig slutrapport.

Kostnader som oppstår etter prosjektets sluttdato kan ikke bokføres som kostnad i prosjektet. Det betyr at dersom f.eks. sluttrapporten skrives etter prosjektets sluttdato, eller at det oppstår revisjonskostnader etter prosjektets sluttdato (gjelder norsk side), blir ikke disse kostnadene støtteberettiget.