Fjällkunskap

Fjällkunskap

Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv

Sylarnaområdet är ett svensk-norskt område som har ett stort turistiskt tryck och förväntningarna är att besöksantalet ökar i framtiden. Det är en utmaning som ställer stora krav på hur besöksnäringen ska utvecklas vid sidan om en mer trängd och aktiv renskötsel samtidigt som stort fokus även måste finnas på natur- och kulturskydd.

Naboer AB har sedan 2009 tillsammans med fjällets aktörer engagerat sig i problematiken. Ett resultat är bildandet av föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan. Bland de svensk/norska medlemmarna hittar vi aktörer som STF, TT, samebyar, kommuner, boendeanläggningar och mindre serviceföretag. Föreningens är ett vägledande forum och målsättning är att säkerställa en hållbar, ansvarsfull och långsiktig hantering av besöksnäringens utveckling i dessa gränsfjäll (www.grensefjellen.se). Föreningen driver även ett Fjällforum som följer upp fjällfrågorna i området.

Förutom Interreg Sverige-Norge programmet och Naboer finansieras projektet av Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun, Bergs kommun, Jamtli, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tydal kommune, Åredalens folkhögskola, Svenska Turistföreningen, Nasjonalt Pilegrimsenter, Nord-Trøndelag turistforening, Tronhjems turistforening och Folkuniversitetet.

Syftet är att skapa en ökad kunskap och förståelse kring förutsättningarna som råder i Gränsfjällen kring Sylarna i synnerhet men även i fjällen Sverige-Norge i allmänhet. Den ökade fjällkunskapen ska ge en större insikt, säkerhet och upplevelse för den enskilde när hen vistas i fjällmiljö. Dessutom blir det lättare för fjällets aktörer/gäster/ungdomar att förstå syftet med olika naturskydd, renskötselns utmaningar, klimatets påverkan, myndigheternas roll, den ”nya” besöksnäringen och dess innovativa aktiviteter mm. Fjällen är en gemensam tillgång värd att bevara och uppleva.

Projektfakta

Projektägare är Naboer AB. Den totala budgeten är 287 671€, varav 92 151€ är EU-medel och 49 574€ är norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

Projektledare Sverige och kontaktperson Norge: Lennart Adsten, +46 70 320 04 69, lennart.adsten@naboer.se