Framtiden är blå

Framtiden är blå

Framtiden är blå i Svinesundsregionen

Blå tillväxt är namnet på EU-kommissionens långsiktiga strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet. Med utgångspunkt i strategin ska projektägarna Svinesundskommittén och Fredrikstads kommune i det ettåriga projektet utreda möjligheterna till att skapa hållbara gränsregionala innovationsmiljöer i den blå ekonomin.

Projektet ska identifiera företag och involvera kompetensmiljöer som vill och kan delta i den fortsatta utvecklingen av blå tillväxt i Svinesundsregionen. Syftet är att resultaten från ”Framtiden är blå” på sikt ska kunna leda till ett större gränsregionalt projekt med fokus på att skapa gränsregionala innovationsmiljöer som stärker konkurrenskraften och tillväxten inom den blå ekonomin: där forskare, företag och offentliga organisationer samarbetar om tillväxt, ökad konkurrenskraft och värdeskapande.

Projektfakta

Projektägare är Svinesundskommittén och Fredrikstad kommune. Den totala budgeten är 355 958€, varav 167 328€ är stöd (EU-stöd och norska IR-midler). Projektperioden är 13 månader.

Kontaktperson Svinesundskommittén: Elsie Hellström +46 70 6486079, elsie.hellstrom@svinesundskommitteen.com

Kontaktperson Fredrikstad kommune: Hanne Nordli :+47 988 89 116 hannenordli@fredrikstad.kommune.no