Future Crisis Management

Future Crisis Management

Future Crisis Management

Det övergripande målet med projektet består i att minska gränsregionala hinder för god krisberedskap genom att utveckla nätverk, kunskaper, metoder och IKT-verktyg som möjliggör enklare, billigare och effektivare krisövningar. I denna första fas kommer särskilt uppmärksamhet att ägnas åt vattenrelaterade olyckor som dammbrott och skyfall. En strävan är emellertid att de metoder och verktyg som utvecklas ska vara generellt tillämpbara på olika typer av kriser och katastrofer.

Projektets aktiviteter består bland annat av:

– Metodutveckling, för övning av beredskap och krishantering

– Utveckling av ITK stöd

– Övning och Test

– Utbildning

Projektfakta

Projektägare är Karlstads Universitet och Högskolan i Hedmark. Den totala budgeten är 1 659 885€, varav 497 192€ är EU-medel och 250 000€ är norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

Kontaktperson i Sverige är Monika Magnusson,+46 54 7002170, monika.magnusson@kau.se

Kontaktperson i Norge är Marte Tøndel, +47 62 430476, marte.tondel@hihm.no