Gränslös naturturism

Gränslös naturturism

Gränslös naturturism 2015-2018

Projektet Gränslös naturturism 2015-2018 ska stötta turistföretagens utveckling och växtkraft genom att tillhandahålla resurser för affärs-, produkt-, och kompetensutveckling samt utveckling av nya digitala säljplattformar för de utvalda produkterna vandring och cykel.

Projektets primära målgrupp är mindre turistföretag verksamma i projektområdet som omfattar Akershus, Östfold, Dalsland samt Årjängs kommun.

I projektet ingår fyra huvudsakliga verksamhetsområden:

– affärs- och produktutveckling

– färdigställande och driftssättning av webbportaler och säljplattformar,

– utveckling av ny och befintlig infrastruktur samt

– utbildningar och skapande av nätverk.

Projektfakta

Projektägare är Dalslands Turist AB och Havass skog SA. Den totala budgeten är 633 381€ varav 189 756€ är EU-stöd och 112 375€ norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

Kontaktperson i Sverige är Johan Abenius, +46 70 568 06 83, johan.abenius@dalsland.com

Kontaktperson i Norge är Øystein Toverud, +47 91 396674, oystein.toverud@utmarksavdelningen.no