Hela gröna vägen

Hela gröna vägen- fossiloberoende gränsregion 2030

Hela gröna vägen- fossiloberoende gränsregion 2030

Samtliga 39 kommuner i gränsregionen Östfold-Follo-Fyrbodal har skrivit under på att de ska vara fossiloberoende år 2030.

Genom projektet ”Hela gröna vägen” ska det tas fram underlag för strategisk utveckling och en handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Under de tre år projektet varar ska projektet: -förankra på hög politisk nivå i varje kommun, -stötta kommunerna i att ta fram strategiska mål och planer för att bli fossiloberoende 2030, -förstärka stoltheten i kommunerna och profilera deras arbete som föregångare och det goda exemplet, -förstärka det gränsöverskridande samarbetet, erfarenhetsutbytet och gemensamma planeringen med målsättningen att skapa kostnadseffektiva lösningar och möjligheter för större marknad för fossilfria transportlösningar och tjänster och -engagera det lokala och regionala näringslivet i omställningen till fossilfria transporter.

Projektfakta

Projektägare är Fyrbodals kommunalförbund och Östfolds fylkeskommune. Den totala budgeten är 1 072 000€, varav stödbeloppet är 536 000€ (EU-stöd och norska IR-midler). Projektperioden är tre år.

Kontaktperson Fyrbodals kommunalförbund: Karin Stenlund +46 522-440868 karin.stenlund@fyrbodal.se

Kontaktperson Østfold fylkeskommune: Guri Bugge +47 479 06 912 gurib@ostfoldfk.no