SOL

Support quality Of Life -SOL

Projekt SOL arbetar för att skapa en bättre vardag för äldre och sjuka. De övergripande målen med projektet är:

– Etablera fler tjänster och nyttja fler produkter som skapar förutsättningar för kunden att klara sig på egen hand

– Främja företagsinvesteringar inom innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag och hälsotjänsten

– Särskilt främjande av investering i produkt- och tjänstinnovation, social innovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans och nätverksbyggande

-Mer flexibla och effektiva vårdtjänster som har brukaren i fokus

– Ökad kunskap om välfärdsteknologi och hur verktyg kan öka egenvården samt öka spridningen och kunskap om välfärdsteknologi för allmänheten

– Skapa mer dynamik i servicekedjan för ökad kunskap, som leder till färre användare och senare debut som mottagare av tjänsten, minska onödiga sjukhusvistelser och göra det lättare att återhämta sig från skador.

– Mer aktiva användare och anhöriga

Projektfakta

Projektägare är Karlstads Kommun och Kunnskapsbyen Lillestrøm. Den totala budgeten är 2 786 719€, varav 854 541€ är EU-medel och 321 250€ är norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

Kontaktperson i Sverige är Lena Andersson, +46 54 5405546, lena.andersson3@karlstad.se

Kontaktperson i Norge är Marit Heiberg, + 47 92 863622, marit@kunnskapsbyen.no