Anmälda konferens Karlstad 10-11 maj

Anmälda till Gemensamt ÖK och SK möte i Karlstad 10-11  maj

Anmälningslistan uppdateras manuellt vid slutet av varje dag, så ni kommer inte att se direkt om ni har blivit registrerade utan det blir synligt senast på kvällen.

Tobias Liljeblad, Interreg Sverige-Norge

Maud Nässén, Interreg Sverige-Norge

Annica Westerlund, Interreg Sverige-Norge

Anita Orlund, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen

Audun Amundsen, Høgskolen i Østfold

Thomas Hägg, Region Jämtland Härjedalen

Thomas Hansen, Østfold fylkeskommune

Anne Karin Torp Adolfsen, Hedmark fylkeskommune

Alina Mattisson Lax, Europeiska kommissionen

Ann-Katrin Järåsen , Region Värmland

Bengt-Åke Strömquist, Länsstyrelsen Jämtlands län

Vibeke Limi, Akershus fylkeskommune

Bjørn Terje Andersen, Sekretariatet

Hans s.u.wendelbo, Sør-trøndelag

Sidsel Trønsdal, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Lotta Forslind  Coompanion Väst

SIdsel Trønsdal, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Terje Sørvik, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Kari Mette Elden, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Anna Tyrén, Coopanion/ Värmlandskooperativen

Eric Boo, Region Dalarna

Monica Gundahl, Region Värmland

Michael von Essen, Länsstyrelsen Jämtlands län

Magnhild Melandsø, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Claes pettersson, region värmland

Jan Grønningen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Janne Eidissen, Østfold fylkeskommune

Ulla-Britt E Andersson, Länsstyrelsen Jämtland

Agneta Johansson, Tillväxtverket

Erik Hagen, Interreg sekretariat

Jörgen Larsson, Region JämtlandHärjedalen

Leif Håkansson, LO i Västsverige

Kurt-Gøran Adriansen, Akershus fylkeskommune

Lena Johansson-Skeri, Tillväxtverket

Peter Andrén, Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen

Per Eriksson, Västra Götalandsregionen

Iver Grøtting Prestkvern, Kommunal-og moderniseringsdepartementet

Inger-Christin Torp, Østfold fylkeskommune

Barbro Nordgren, ESV

Kurt Podgorski, Region Dalarna

Ole Gunnar Kjøsnes, KS Sør-Trøndelag

Rakel S Trondal, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Berit Forsman, Högskolan Väst

Caroline Forsell, Region Värmland

Camilla Gjellebæk, Høgskolen i Østfold

Kristina Dersjö, Region Värmland

Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune

Jan Sandal, Indre Skandinavia

Jon Uthus, NHO Trøndelag

May Britt Lagesen, Nord Trøndelag Fylkeskommune

Henrik Sundström, Västra Götalandsregionen

Amund Kjernli, Akershus fylkeskommune

Pia Adenmark, Karlstads kommun

Anders Lindholm, Näringsdepartementet

Hans Gunnar Melgaard, Akershus fylkeskommune

Helge Thomassen, Hedmark fylkeskommune

Maud Nässén, Intererg Sverige-Norge

Simen Nord, Østfold fylkeskommune

Line Helene Nilsen, Østfold fylkeskommune

Kari Mette Elden, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Jens Nilsson, Region Värmland

Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune

Gunn Randi Fjæstad, Hedmark fylkeskommune

Susanné Wallner, Region Jämtland Härjedalen