Press

Här lägger vi ut pressinformation inför större händelser i programmet som t.ex. vid beslutstillfällen.

Om du vill att vi ska sätta upp dig på vår sändlista för pressinformation var vänlig att kontakta annica.westerlund@lansstyrelsen.se

Senaste beslutade projekten

Februari 2014, de sista tio beslutade projekten >>
Juni 2013, vårens projekt >>
Juni 2012, 8 bifall >>
Mars 2012, 13 bifall >>
Oktober 2011, 11 bifall >>
April 2011, 15 bifall >>

December 2010, 8 bifall >>
Maj 2010, 6 projektbeslut >>
December 2009, 7 projektbeslut >>
December 2009 Inför beslutsmöte >>
Oktober 2009 Projektkontakt 2009 >>
Maj 2009, 7 projektbeslut >>
December 2008, 16 projektbeslut >>
Juni 2008, 25 stycken projektbeslut >>
27-28 maj 2008 styrkommittén gör urval av projekt som får EU >>
16 november 2007 Programmet godkänt >>