Projekt

Projekt

I projektbanken hittar du information om pågående projekt

Projektbank Interreg Sverige-Norge 2014-2020

I Projektbloggen hittar du projektens egen information om vad som är aktuellt just nu. Du bidrar med information om vad som är aktuellt i ditt projekt genom att klicka på länken Bidra med ditt projekt.

I projektarkivet hittar du projekt från förra programperioden Du hittar även våra projekt i Tillväxtverkets projektbank, Kommunal- og moderniseringsdepartementet hemsida Interreg.no samt delar av våra projekt i portalen EU – nära dig.