Hedemora Näringsliv AB

Hedemora Näringsliv AB

Vi som söker en partner är:
Hedemora Näringsliv AB. Vi är ett näringslivsbolag i Hedemora kommun som bildades 2002. Vår uppgift är att med hjälp av ett väl utvecklat kontaktnät svara upp mot det enskilda företagets behov av stöd i dess utveckling. Fokus ligger på företag med tillväxtpotential.

Vi behöver identifiera/utveckla/lösa följande:
Utifrån de natur och kulturvärden som finns i Nedre Dalälvens Biosfärområde, och framför allt i Hovranområdet skapa nya arbetstillfällen, nya affärsidéer och nya företag samtidigt som man bevarar eller utvecklar natur och kulturvärdena. Koppling till forskning inom landskapslotsområdet.

Insatsområden som är intressanta för oss:
Innovativa miljöer, Små- och medelstora företag, Natur- och kulturarv och Sysselsättning

Kontaktperson: Inger Wilstrand inger@hedemoranaringsliv.se