Høytorp Opplevelsessenter, Eidsberg kommune, Norge

Høytorp Opplevelsessenter, Eidsberg kommune, Norge

Kontaktperson:
Elisabeth Strengen

Vi som söker en partner för ett projekt Interreg Sverige-Norge partner är:
Høytorp Opplevelsessenter, Eidsberg kommune, Norge

Vi behöver identifiera/utveckla/lösa följande (kort projektbeskrivning):
Lage et levende opplevelsessenter basert på forsvarsverk og historie

Vi söker en partner inom följande område:
Kultur, opplevelse, senter, forsvarshistorisk

Vi söker en partner inom följande område:
Natur- och kulturarv

Din e-post:
elisabeth.strengen@eidsberg.kommune.no