Projekthandbok

Projekthandbok

Planera

SverigeNorgeSkylt

Det er viktig med god planlegging og organisering av et kommende prosjekt. Planleggingsfasen skal resultere i en tydelig plan med målbare mål. Det er i tillegg viktig med god forankring.

I forankringsprosessen kan du ta i bruk et «to-siders»-sammendrag. Les mer her: Formulär för to-siders sammendrag

Läs mer och ladda ner pdf  Projekthandboken

Ansöka

Möte stor

Innan du skickar in ansökan kan det vara bra att läsa på lite om programmet och hur du ansöker. Nedan hittar du vår projekthandbok, beskrivning av programmet och annan nyttig information.

Ansökan gör du sedan online:

Länk till svenska webbansökan www.minansokan.se

Länk till norsk webbansökan regionalforvaltning.no

Hjälp till att fylla i ansökan

 

Genomföra

publikwebb

 

Sekretariatet för Interreg Sverige-Norge-programmet håller en obligatorisk utbildning för projekten inom tre månader efter beslut, som innehåller bland annat ekonomisk redovisning, lägesrapportering och kommunikationsfrågor. Det er viktig at både norsk og svensk prosjekteier deltar med prosjektleder og økonomiansvarlig på disse møtene. Informasjonsmøtene gjennomføres i hvert enkelt delområde.

Godkjent tilsagn/beslut og prosjektplan er en kontrakt mellom partene (norsk og svensk prosjekteier) og interregprogrammets styringskomité/overvåkningskomité med de mål og ambisjoner som beskrives i prosjektplanen.

Gjennom status- og økonomirapporter vil sekretariatet ha en dialog med prosjekteierne for å avstemme prosjektets framdrift.

Statusrapportering gjennom delrapporter/lägesrapporter er en beskrivelse av leveranser/produkt som utvikles gjennom prosjektets godkjente tid- og aktivitetsplan.

Avsluta

Bilder från Gränslandet

Når prosjektet er avsluttet er det viktig å få frem prosjektets leveranser, resultat og forventede effekter. Dette skal komme tydelig frem i prosjektets sluttrapport. Her skal prosjektet oppsummere og gi uttrykk for hvilke resultat som er skapt og hvilke effekter som forventes å oppstå etter et langt prosjektarbeid, og hvordan disse blir ivaretatt og impementert i prosjektpartnerskapet.

Ett kriterium för ett interregprojekt är att det skapas förutsättningar för att projektet och dess resultat lever vidare även efter projektavslutning för att uppnå bestående resultat. Projektet ska vara långsiktigt hållbart så at projektets effekter kan bestå och vara till nytta för regionen efter att programstödet har upphört.