Uppdaterade dokument

Uppdaterade dokument

Nu finns en ny version av den svenska manualen till Min Ansökan att hämta på hemsidan under Genomföra/Utbildningsmateriel.

Även excelmallarna som ska användas av er som tidrapporterar i projekten är uppdaterade, så kom ihåg att hämta en ny mall innan ni rapporterar er tid. Dessa hittar ni under Ansöka/Blanketter & mallar.