Aktuellt

 • Marint Gränsforum Skagerrak avslutat

  26 oktober, 2022

  Projekt Marint Gränsforum Skagerrak är nu avslutat. Projektägare har varit Svinesundskommittén och Viken fylkeskommune. Projektet har hållit på i...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nordiska bin – en resurs för framtiden

  18 oktober, 2022

  Honungsbin är en väldigt viktig art både för produktion av honung och vax, men också för de ekosystemtjänster som...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Informera om projektet på rätt sätt

  9 september, 2022

  Har projektet gjort en film, en trycksak eller en populärversion i samband med slutrapporteringen? Det uppskattas! Men kom då...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Alla projekt måste vara avslutade sista september!

  31 augusti, 2022

  Eftersom vi avslutar denna programperiod, måste samtliga projekt och förstudier vara avslutade 30 september. Senast den 30 november måste...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Framtidens bransch – insekter som mat och foder

  29 augusti, 2022

  Insekter som proteinkälla till djurfoder och mat för människor är en expansiv industri i hela världen. Ur ett hållbarhetsperspektiv...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Idéer växer i skogsnätverk

  7 juli, 2022

  Klimatförändringarna påverkar idag skogsbruket genom ökad nederbörd och varmare och osäkrare vintrar. I projektet Skoglig anpassning har man därför...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nu kan laxen leka igen!

  27 juni, 2022

  Laxen i Vänern, Klarälven/Trysilelva är unik så till vida att den utgör en av ett fåtal helt sötvattenslevande och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Material från utbildningen Att skriva slutrapport

  27 januari, 2022

  Våren 2022 hölls en utbildning i hur du skriver en slutrapport. Här hittar du material från dagen: Presentation Inspelning...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Att driva småskaligt och hållbart jordbruk

  16 juni, 2022

  Hur gör man för att driva småskaligt jordbruk, som tar hänsyn till människa, djur, biologisk mångfald och ett landskap...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Unik grensekryssing!

  23 maj, 2022

  Dronen som har gjort ei grensekryssing er en del av Interregprojektet Green Flyway.  Droneturen gikk fra Funäsdalen i Sverige...

  0
  Interreg Sverige-Norge