Biokulturell kulturarv og matproduksjon – BIOKUMA

Biokulturell kulturarv og matproduksjon – BIOKUMA

Biokulturell kulturarv og matproduksjon – BIOKUMA

 

I Biokuma studerar forskare hur småskalig, ekologisk matproduktion fungerar i praktiken, med hänsyn till förvaltning av biokulturellt arv. Tanken är även att arbeta fram rekommendationer för arbetsmetoder och processer som gynnar det biokulturella arvet. Eftersom förhållandena för biokulturellt arv och alternativ matproduktion skiljer sig åt mellan Norge och Sverige, ska projektet även undersöka om och hur positiva erfarenheter på ömse sidor gränsen kan användas. Forskarna kommer bland annat att intervjua lantbrukare på utvalda ekologiska gårdar i Värmland och i Hedmark, konsumenter vid Reko-ringar, gårdsbutiker och andra försäljningskanaler. I projektet ingår även att kartlägga utbildningar på gymnasie- och högskolenivå, lärlingsprogram, volontärarbete och andra sätt att överföra kunskap och erfarenheter inom området.

Samarbetsparter är Länsstyrelsen i Värmland, Skogsstyrelsen (Värmland-Örebro), Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Föreningen Värmlands Säterkultur, Hedmarken Landbrukskontor, Innlandet fylkeskommune ved Jønsberg videregående skole samt foreningen Norsk seterkultur.

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Karlstads universitet, Centrum för forskning om
hållbar samhällsförändring, CRS
NORSK PROSJEKTEIER Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU
EU-STÖD 100 840 €
STATLIGE IR-MIDLER 39 838 € (318 704 NOK)
TOTALBUDGET 292 606 €
PROJEKTTID 1 okt 2020 – 30 sept 2022
KONTAKTPERSON Eva Svensson, Karlstads universitet, eva.
svensson@kau.se eller Hilde Rigmor Amundsen, Norsk institutt for
kulturminneforskning, hilde.amundsen@niku.no
WWW https://sola.kau.se/biokuma/