LID – Local Improvement Districts

LID – Local Improvement Districts

LID – Local Improvement Districts

 

LID är en ny form av landsbygdsutveckling där vi genom en bred, organiserad samverkan inom minst sex olika geografiskt avgränsade områden ska öka platsernas attraktivitet och konkurrenskraft. Gemensamt för alla platser är det lokala engagemanget från företag, föreningar och boende som samarbetar med kommunen och andra offentliga aktörer för att skapa en positiv utveckling.

Slutrapport LID

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Säffle kommun
NORSK PROSJEKTEIER Marker kommune
EU-STÖD 260 916 €
STATLIGE IR-MIDLER 140 000 € 1 120 000 NOK
TOTALBUDGET 972 832 €
PROJEKTTID 1/2 2021 – 30/9 2022
KONTAKTPERSON Anders Anstrin, anders.anstrin@saffle.se
Vidar Østenby, vidar.ostenby@marker.kommune.no
WWW www.saffle.se/lid