KLIPP – Klimatsmart proteinproduktion

KLIPP – Klimatsmart proteinproduktion

KLIPP – Klimatsmart proteinproduktion

Världens befolkning ökar och om 30 år kommer vi att vara 10 miljarder människor på jorden. Det innebär att proteinproduktionen behöver öka med 60 procent samtidigt som utsläppen måste minska. Insekters höga proteininnehåll och miljömässiga fördelar gör att de är en av lösningarna till de utmaningar livsmedelsindustrin står inför. KLIPP ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

Slutrapport KLIPP

 

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Dalarna Science Park
NORSK PROSJEKTEIER Högskolan Innlandet
EU-STÖD 278 319 €
STATLIGE IR-MIDLER 93 750 € (750 000 NOK)
TOTALBUDGET 862 888 €
PROJEKTTID 1 jan 2020 – 30 sep 2022
KONTAKTPERSON Pernilla Löfling pernilla.lofling@dalarnasciencepark.se , Trygve Stølan trygve.stolan@inn.no
WWW. dalarnasciencepark.se www.inn.no