CriseIT – Implementing Future Crisis Management

CriseIT – Implementing Future Crisis Management

CriseIT

Implementing Fututre Crisis Management Training

CriseIT ska bidra med kunskap och verktyg som underlättar fortsatt digitalisering av krisövningsområdet och som utökar det gränsregionala samarbetet kring krisberedskap i Hedmark-Värmland genom att: förbereda en digital ”krisövningsbank”, utforma utbildningar och stöd för digitala krisövningar, pröva ut effektiva krisövningsprocesser samt utveckla digitala krisövningsverktyg.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Karlstads universitet
NORSK PROSJEKTEIER Høgskolen i Innlandet
EU-STÖD 319 460 €
STATLIGE IR-MIDLER 168 905 € (1 351 242 NOK) TOTALBUDGET 1 169 951 €
PROJEKTTID 1 jan 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSONER Monika Magnusson, monika.magnusson@kau.se Bjørn Tallak Bakken, bjorn.bakken@inn.no