Filipstads Kommun

Filipstads Kommun

Vi som söker en partner är:
Filipstads Kommun

Vi behöver identifiera/utveckla/lösa följande: 
Filipstads Kommun är intreserad av att hitta möjligheter till utbyten och projekt i samarbete med liknande mindre kommuner med syfte att utveckla en levande stadskärna i en mindre kommun. Kommunen vill involvera invånarna i ett samarbete med liknande kommuner som har samma problembild med handels-,befolknings- och åldersutveckling samt hög ungdomsarbetslöshet. Kommunen har tittat på BID-metoden såsom man jobbat i Skottland och New York och besökt Floda i Lerums kommun som jobbat med BID under ett antal år. Kommunen har vidare ingått i en förstudie, BID i Värmland tillsammans med Torsby, Sunne och Eda kommuner. Förstudien avslutas i december 2014. En centrumförening ”Attraktiva Filipstad” bildades 2011 och består av representanter från Filipstads kommun, Svensk Handel, fastighetsägarna, Företagarna och Filipstadsföretag i Samverkan.

Vi söker en partner inom följande område:
Centrumutveckling/levande stadskärna

Insatsområde som är intressant för oss:
Små- och medelstora företag

Kontaktperson:
Anne-Louise Izindre anne-louise.izindre@filipstad.se