VITAL – Bättre primärvård med hjälp av digitala tjänster och produkter

VITAL – Bättre primärvård med hjälp av digitala tjänster och produkter

Projektets mål är att skapa långsiktiga samverkansarenor för företag med nära kontakter med vårdgivare. Syftet för företagen är att ha tillgång till en verksamhetsförankrad testbädd för att skapa nya och innovativa produkter, tjänster och arbetssätt för en effektiv och nära vård för befolkningen, med hjälp av digitalisering.

Målet är också att öka forskningssamverkan mellan lärosäten, och att tillsammans med praktiken utveckla mer kunskap om innovativa arbetssätt och tekniker inom vård och omsorg.

Följ länken nedan för att se en film om ett av projektet resultat, testbädden i Färgelanda:

Testbädd i Färgelanda