Möjlighet att lämna synpunkter till nytt Interreg Sverige-Norge

Möjlighet att lämna synpunkter till nytt Interreg Sverige-Norge

Remissen är ett resultat av ett samarbete mellan programområdets åtta regioner: Värmland, Jämtland-Härjedalen, Dalarna, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag och Viken.
Regionerna och fylkeskommunerna, som alla är gränsregioner, delar flera utmaningar, styrkeområden och förutsättningar, vilket programförslaget har som utgångspunkt. Nu finns en remiss av programförslaget för det nya Interreg Sverige-Norge som det går att lämna synpunkter på till och med den 17 mars.

Programmets utgångspunkt är EU:s investeringsprioriteringar:

  • Ett smartare Europa (innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen)
  • Ett grönare, koldioxidfritt Europa (energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete)
  • Ett mer sammankopplat Europa (strategiska transportnät och digitala nät)
  • Ett mer socialt Europa (sociala rättigheter, bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård)
  • Ett Europa som står närmare medborgarna (lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela Europa)

I Interreg Sverige – Norges programförslag har arbetsgruppen valt ut de följande områden