Fossilfri gränsregion 2030

Fossilfri gränsregion 2030

Fossilfri gränsregion 2030

Samtliga 39 kommuner i Fyrbodal, Østfold och Follo har åtagit sig att bli fossilfria avseende transporter senast år 2030.
Projektet Fossilfri gränsregion 2030 kommer tillsammans med kommuner och näringsliv arbeta för att accelerera och
slutföra omställningen. Kommunerna i gränsregionen byter successivt till fossilfria fordon, antalet laddstationer ökar
och utbyggnad för biogas fortsätter. Därutöver läggs nytt fokus på fossilfria arbetsmaskiner, samt el- och lastcyklar som alternativa transportsätt.

Fakta

INSATSOMRÅDE Hållbara transporter
SVENSK PROJEKTÄGARE Fyrbodals kommunalförbund
NORSK PROSJEKTEIER Viken fylkeskommune
EU-STÖD 561 210 €
STATLIGE IR-MIDLER 307 928 € (2 463 431 NOK)
TOTALBUDGET 1 774 044 €
PROJEKTTID 1 jan 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSONER Lars Nejstgaard lars.nejstgaard@fyrbodal.se (SE), Guri Bugge gurib@viken.no (NO)
WWW.fossilfri2030.se