SAMHELL – ett gränslöst samarbete om hällristningar

SAMHELL – ett gränslöst samarbete om hällristningar

SAMHELL

– ett gränslöst samarbete om hällristningar

Projektets mål är ett gränsöverskridande samarbete mellan Norge och Sverige om hällristningar och hur man på bästa sätt förvaltar, visualiserar, bevarar och vårdar dessa viktiga kulturbärare.

Fakta

INSATSOMRÅDE Natur och kulturarv
SVENSK PROJEKTÄGARE Länsstyrelsen Västra Götaland
NORSK PROSJEKTEIER Riksantikvaren
EU-STÖD 253 285 €
STATLIGE IR-MIDLER 136 562 € (1 092 496 NOK)
TOTALBUDGET 779 695 €
PROJEKTTID 10 maj 2019 – 10 maj 2022
KONTAKTPERSON Henrik Zedig, henrik.zedig@lansstyrelsen.se, Eva Walderhaug, eva.walderhaug@ra.no
WWW.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland