Unga möjligheter – Gränslös kompetensöverföring

Unga möjligheter – Gränslös kompetensöverföring

Unga möjligheter

–  Gränslös kompetensöverföring

Projektet ska främja hållbar utveckling och nyföretagande genom entreprenörskapsundervisning i skolan i samverkan med regionala näringslivet. Genom samarbete skola/arbetsliv introduceras det lokala näringslivet som potentiell arbetsgivare samt visa på möjligheterna med samarbete över gränserna för de unga arbetstagarna. Genom ett gränsöverskridande samarbete kan nya företag etableras och expandera. På samma sätt öppnas denna marknad upp för arbetstagaren.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Ung Företagsamhet Fyrbodal
NORSK PROSJEKTEIER Ungt Entreprenörskap Østfold
EU-STÖD 171 613 €
STATLIGE IR-MIDLER 87 500 € / 700 000 NOK
TOTALBUDGET 524 478 €
PROJEKTTID 1 januari 2020 – 30 juni 2022
KONTAKTPERSONER Linn Fritzwik, josefin.ljungqvist@ungforetagsamhet.se, Christer Engström,  christer.engstrom@ue.no
WWW.ungforetagsamhet.se/fyrbodal, www.ue.no