Kraftledningar

Kraftledningar

Kraftledningar

– mellan skolan och arbetslivet

Framtidens arbetskraft sitter i klassrummet idag. För att långsiktigt lösa sysselsättningsfrågorna, säkra tillgången till arbetskraft och åstadkomma bättre matchning behövs kontinuerliga ”Kraftledningar” som binder samman skola, näringsliv och arbetsplatser. Detta projekt vill bidra till att nätverk mellan aktörerna etableras, på lokal, delregional och interregional nivå. Projektet genomförs av Innovatum, INSPIRIA, skolor och näringsliv inom Fyrbodal och Østfold.

Fakta

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Innovatum Science Center AB
NORSK PROSJEKTEIER INSPIRIA Science Center AS
EU-STÖD 573 593 €
STATLIGE IR-MIDLER 301 516 €
TOTALBUDGET 1 750 218 €
PROJEKTTID 31 jan 2019 – 31 jan 2022
KONTAKTPERSONER Erica Nyberg, erica.nyberg@innovatum.se, (+46) 520 28 94 29, Carolina Barros, carolina.barros@innovatum.se, (+46) 708 38 63 50, Anja Sonerud, Anja.Sonerud@inspiria.no, (+47) 452 23 817