Artifisiell intelligens (AI) som beslutningsstøtte – för en jämlik vård

Artifisiell intelligens (AI) som beslutningsstøtte – för en jämlik vård

Artifisiell intelligens (AI) som beslutningsstøtte

– för en jämlik vård

Målsättningen med projektet är att utforma AI-verktyg som sätter patientens behov i centrum genom att ge vårdgivaren möjlighet att utforma vården på ett sådant sätt att individuella variationer mellan olika vårdgivare minimeras. AI som beslutsstöd kommer också att underlätta användningen av både det mest effektiva vårdprogrammet och jämförelser mellan olika program med avseende på behandlingsresultat, kostnad och patientnöjdhet.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Högskolan i Borås
NORSK PROSJEKTEIER Høgskolen i Østfold
EU-STÖD 657 769 €
STATLIGE IR-MIDLER 334 450 € (2 675 600 NOK)
TOTALBUDGET 1 984 438 €
PROJEKTTID 1 jun 2019 – 1 jun 2022
KONTAKTPERSONER anders.jonsson@hb.se,
finn.samuelsen@hiof.no, peter.lundgren@vgregion.se
WWW.beslutningsstotte-ai.com